's images Total 236

מתחת לחופה
112
0
0
מתחת לחופה
החתונה שלנו -  מתחת לחופה פנינה ויצחק קרן בבית החייל בחיפה.
חתן וכלה
107
0
0
חתן וכלה
חתן וכלה בשירות הפלמ"ח- יצחק ופנינה קרן
קידושין
120
0
0
קידושין
הקידושין של החתונה שלנו - יצחק ופנינה ע"י הרב גורן בבית החייל בחיפה
קבוצת הבנות שגוייסה לפל
160
0
0
קבוצת הבנות שגוייסה לפל"מח
קבוצת הבנות שגוייסה לפלמ"ח
ביקור
121
0
0
ביקור
ביקור אשת הנשיא ויצמן בבית החולים תל השומר
תעודת יציאה
97
0
0
תעודת יציאה
תעודת יציאה ממחנה קפריסין - תעודת רמטכ"ל שקיבלתי למעבר חופשי בין המחנות ולפיקוד.
דבר השבוע
144
0
0
דבר השבוע
שער עיתון "דבר השבוע" אפריל 1948 - בעיגול מוקפת תמונתה של פנינה - כך גיליתי, דרך העיתון שפנינה הגיעה ארצה.

התחברות חברים