's images Total 236

אני ואתי
116
0
0
אני ואתי
אני ואתי קלדרון בירושלים בשנת 1955
סיפון
134
0
0
סיפון
בקבוק זכוכית סגור המכיל מי סודה היוצאים באמצעות לחיצה על ידית ההתזה בתום השימוש בו היו מחזירים את ...
מגהץ פחם
231
0
0
מגהץ פחם
מגהץ שעבד על בסיס פחם
משפחת מנדל
109
0
0
משפחת מנדל
אבא יוסף אמא חנה לינדה משה ומרגלית מנדל בשנת 1962
האוהל במעברת בת-ים
108
0
0
האוהל במעברת בת-ים
האוהל במעברה היה בית ומחסה אך יותר מהכל סימל את תקופת המעברות בבת ים לשם הועברנו עם עלייתנו לארץ אחרי ...
מצלמה
134
0
0
מצלמה
כרטיס שנה טובה
113
0
0
כרטיס שנה טובה
כרטיס שנה טובה מאוייר ומעוטר בזהבים .כרטיסי השנה הטובה היו נמכרים בדוכנים ובחניוית לקראת השנה החדשה .מרבית האנשים היו רוכשים ...
טירונות
113
0
0
טירונות
משה בטירונות בשנת 1968.
סבא משה וסבתא רחל
132
0
0
סבא משה וסבתא רחל
סבא משה וסבתא רחל באניה בתוך סטודיו אמנם אך כעבור מספר שנים מהיום בו צולמה התמונה באופן מצחיק ביותר הם ...
יוסף מנדל ז
130
0
0
יוסף מנדל ז"ל
תמונה של אבי יוסף מנדל ז"ל בצעירותו בשנת 1940.

התחברות חברים