's images Total 236

ילקוט בית ספר
124
0
0
ילקוט בית ספר
ילקוט בית ספר -  שנות ה- 50 עשוי עור עם אבזם מתכת מוכסף. הילקוט היה לרוב עם שניים- שלושה תאים ...
פורים 1954
124
0
0
פורים 1954
אני ואמא חנה בפורים 1954 בגן אשכולי בירושלים.
הצבא הבריטי
119
0
0
הצבא הבריטי
זוהי קבצה של ישראלים שהתגייסו לצבא הבריט בשנת 1943. תפקידם היה לבנות את בתי הזקוק באבדאן אבאירן. האיש עם הזקן ...
כל המשפחה
116
0
0
כל המשפחה
כל משפחת מנדל בשנת 1954.
יצחק קרן בגיל שנה
103
0
0
יצחק קרן בגיל שנה
תמונת ילדות של יצחק קרן- בגיל שנה.
פתיליה
115
0
0
פתיליה
אבי - חייים יעקב הי
121
0
0
אבי - חייים יעקב הי"ד
אביו של יצחק קרן- חיים יעקב הי"ד שנספה בשואה.
קומקום
122
0
0
קומקום
ביקור בעיר העתיקה
117
0
0
ביקור בעיר העתיקה
אמא חנה סבתא מרגלית דודה יהודית ובעלה ממה בביקור בעיר העתיקה בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים-1968.
אמא
114
0
0
אמא
אמא חנה מנדל נולדה בירושלים בשנת 1928 הוריה יוחנן ומרגלית בן-אמוץ,אחיותיה רחל חסון ויהודית כהן.
שבתאי עם חבריו לכיתה
125
0
0
שבתאי עם חבריו לכיתה
אחי שבתאי הי"ד שנספה בשואה
לא-יאמן
136
0
0
לא-יאמן
4 דורות בתמונה אחת,אני משה שקד בבר-מצוה שלי בירושלים בשנת 1963 ואיתי בתמונה אימי חנה,סבתי מרגלית ואם סבתי רחל.

התחברות חברים