's images Total 236

יצחק ואחיו מרדכי קרפפן
109
0
0
יצחק ואחיו מרדכי קרפפן
אני - יצחק ואחי מרדכי - היחידים שנותרו מבין שבעת ילדי המשפחה שנספו יחד עם ההורים בשואה.
כד חלב
138
0
0
כד חלב
גלויה מהעורף
114
0
0
גלויה מהעורף
בתקופת המלחמה לא היה לנו אי מייל , לא סלולר וגם אני התכתבתי דרך הגלויות וכך במהלך המלחמה ...
סבון
109
0
0
סבון
גלויה ממלחמת יום כיפור
150
0
0
גלויה ממלחמת יום כיפור
מלחמת יום כיפור החלה ב- 6 באוקטובר. גלויה זו נשלחה 3 ימים לאחר תחילת המלחמה ב- 9 באוקטובר ...
כתבה מעיתון
164
0
0
כתבה מעיתון
 הסיפור מאחורי הכתבה ...
פליט
150
0
0
פליט
משה התינוק
117
0
0
משה התינוק
משה התינוק בן שנה וחצי{1951}בירושלים.
תד
154
0
0
תד"ל
התד"ל שלי ששרת אותי מאז ימי תנועת הנוער בשנות ה-50, דרך הצבא בשנות ה-60, ...
גלויית החובש
160
0
0
גלויית החובש
גלויה ששלחתי אל אחותי אמירה ממלחמת יום כיפור.
ילד בירושלים בשנת 1952
123
0
0
ילד בירושלים בשנת 1952
תמונה שלי בבית ברחוב שמעון בן שטח בירושלים בשנת 1952.
פורים בגן אשכולי בירושלים
131
0
0
פורים בגן אשכולי בירושלים
פורים בגן אשכולי בירושלים בשנת 1954,בתמונה משה כבר אז מוקף בנות.
אני לינדה ואודי כהן ז
104
0
0
אני לינדה ואודי כהן ז"ל
אני ולינדה עם בן דודתי אודי כהן ז"ל שנפל בעת שירותו הצבאי.

התחברות חברים