כד החלב
 • Share
 • More
 • 190
   • 0
 • Image Info
   • Image file size:
   • 104.50K
   • Image width:
   • 384
   • px
   • Image height:
   • 600
   • px
   • Image type:
   • jpeg
Report image

If you found this image unacceptable, please let us know. We will review your report and take action if we determine this image is really unacceptable.

Please enter your name
Please enter your comment

כד החלב

כדי החלב "כדוראל" תוצרת מפעל "כד" של המהנדס משולם רינגר - כאן בפרסום המיועד לייצוא. המפעל ייצא כדי חלב מדור אלומיניום למדינות שונות.
Comments
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התחברות חברים