קבוצה של קצינים יהודים מארץ ישראל
 • Share
 • More
 • 594
   • 0
 • Image Info
   • Image file size:
   • 305.70K
   • Image width:
   • 875
   • px
   • Image height:
   • 600
   • px
   • Image type:
   • jpeg
Report image

If you found this image unacceptable, please let us know. We will review your report and take action if we determine this image is really unacceptable.

Please enter your name
Please enter your comment

קבוצה של קצינים יהודים מארץ ישראל

קבוצה של קצינים יהודים מארץ-ישראל באלכסנדריה 7.11.1943. במדים הלבנים משמאל - אבי לויטננט סלו רינגר.
Comments
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התחברות חברים