תעודת הוקרה
 • Share
 • More
 • 313
   • 0
 • Image Info
   • Image file size:
   • 86.05K
   • Image width:
   • 480
   • px
   • Image height:
   • 640
   • px
   • Image type:
   • jpeg
Report image

If you found this image unacceptable, please let us know. We will review your report and take action if we determine this image is really unacceptable.

Please enter your name
Please enter your comment

תעודת הוקרה

כתוב בתעודה: זאת לתעודה ואישור


               כי האיש <המעמד> צבי שטינמן


               היה בימי המלחמה לשחרור האומה


               אסיר ציון


               ישב שתי שנים ועשרה חודשים


               ביפו,עכו, ירושלים, עתלית


               ורשאי לכן לענוד את


               אות השבי שהוענק לו.


נמסר לאחר נפלו בקרב.


          
Comments
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התחברות חברים