Matches for color #FFFFFF

מתחת לחופה
323
0
0
מתחת לחופה
החתונה שלנו -  מתחת לחופה פנינה ויצחק קרן בבית החייל בחיפה.
יצחק ואחיו מרדכי קרפפן
325
0
0
יצחק ואחיו מרדכי קרפפן
אני - יצחק ואחי מרדכי - היחידים שנותרו מבין שבעת ילדי המשפחה שנספו יחד עם ההורים בשואה.
שבתאי עם חבריו לכיתה
354
0
0
שבתאי עם חבריו לכיתה
אחי שבתאי הי"ד שנספה בשואה
אבא
361
0
0
אבא
אבא יוסף מנדל בעבודה במכס בירושלים בשנת 1960

התחברות חברים