Matches for color #FFFFFF

כרטיס רכבת אלכסנדריה-חיפה, 1945
635
0
0
כרטיס רכבת אלכסנדריה-חיפה, 1945
כרטיס רכבת שקיבלתי מאספן כרטיסים, איציק קראוזה, שאמנם משקף נסיעה בכיוון ההפוך אך כשהרכבת חזרה לחיפה היא אספה אותי ואת ...
תעודת יציאה
359
0
0
תעודת יציאה
תעודת יציאה ממחנה קפריסין - תעודת רמטכ"ל שקיבלתי למעבר חופשי בין המחנות ולפיקוד.
לא-יאמן
317
0
0
לא-יאמן
4 דורות בתמונה אחת,אני משה שקד בבר-מצוה שלי בירושלים בשנת 1963 ואיתי בתמונה אימי חנה,סבתי מרגלית ואם סבתי רחל.
כד החלב
548
0
0
כד החלב
כדי החלב "כדוראל" תוצרת מפעל "כד" של המהנדס משולם רינגר - כאן בפרסום המיועד לייצוא. המפעל ייצא כדי חלב ...
חבורת קציני צי יהודים מארץ-ישראל
599
0
0
חבורת קציני צי יהודים מארץ-ישראל
חבורת קציני צי יהודים מארץ ישראל בתמונה קבוצתית. אלכסנדריה 1943. סלו רינגר יושב בצד שמאל.

התחברות חברים