Matches for color #FFFFFF

יצחק קרן בגיל שנה
617
0
0
יצחק קרן בגיל שנה
תמונת ילדות של יצחק קרן- בגיל שנה.
קידושין
580
0
0
קידושין
הקידושין של החתונה שלנו - יצחק ופנינה ע"י הרב גורן בבית החייל בחיפה
הגדת פסח
603
0
0
הגדת פסח "שערי גאולה"
הגדת פסח "שערי גאולה" מקרקוב, פולין 1896, שניתנה ע"י סבי לאבי עם עלייתו ארצה ומאבי עברה אליי ועימה אנו ...
כרטיס שנה טובה
642
0
0
כרטיס שנה טובה
כרטיס שנה טובה מאוייר ומעוטר בזהבים .כרטיסי השנה הטובה היו נמכרים בדוכנים ובחניוית לקראת השנה החדשה .מרבית האנשים היו רוכשים ...

התחברות חברים