Matches for color #FFFFCC

דוד השמש המתקדם
225
0
0
דוד השמש המתקדם "סילונית"
דוד השמש המתקדם "סילונית" תוצרת מפעל "כד". עוצב במיוחד על מנת לצמצם פגיעה בנוף גגות הבתים. סיפק מים ...
חתונה במצרים
139
0
0
חתונה במצרים
זו היא התמונה היחידה שיש לי מחתונתם של אימי ואבי. הם התחתנו במצרים וכשהייתי בת חצי שנה הם התגרשו. מאז ...
סלו רינגר בצילום ללוח שנה
152
0
0
סלו רינגר בצילום ללוח שנה
סלו רינגר כפי שצולם ללוח השנה של קרן היסוד - 1943 - " קצין ימי יהודי בוחן ובודק ...
הצבא הבריטי
138
0
0
הצבא הבריטי
זוהי קבצה של ישראלים שהתגייסו לצבא הבריט בשנת 1943. תפקידם היה לבנות את בתי הזקוק באבדאן אבאירן. האיש עם הזקן ...
אלכס- שנות ה-50
132
0
0
אלכס- שנות ה-50
התמונה הזו שלי, מסוף שנות ה-50'. אלכס, בחזית הבית בנוה שאנן, חיפה, לפני יציאה לטיול המחנות העולים לגליל העליון.
גלויה ממלחמת יום כיפור
186
0
0
גלויה ממלחמת יום כיפור
מלחמת יום כיפור החלה ב- 6 באוקטובר. גלויה זו נשלחה 3 ימים לאחר תחילת המלחמה ב- 9 באוקטובר ...
גלויה מהעורף
143
0
0
גלויה מהעורף
בתקופת המלחמה לא היה לנו אי מייל , לא סלולר וגם אני התכתבתי דרך הגלויות וכך במהלך המלחמה ...
תד
195
0
0
תד"ל
התד"ל שלי ששרת אותי מאז ימי תנועת הנוער בשנות ה-50, דרך הצבא בשנות ה-60, ...

התחברות חברים