Matches for color #FFCCCC

נתן
337
0
0
נתן
חתונה במצרים
324
0
0
חתונה במצרים
זו היא התמונה היחידה שיש לי מחתונתם של אימי ואבי. הם התחתנו במצרים וכשהייתי בת חצי שנה הם התגרשו. מאז ...
סלו רינגר בצילום ללוח שנה
331
0
0
סלו רינגר בצילום ללוח שנה
סלו רינגר כפי שצולם ללוח השנה של קרן היסוד - 1943 - " קצין ימי יהודי בוחן ובודק ...
חבורת קציני צי יהודים מארץ-ישראל
579
0
0
חבורת קציני צי יהודים מארץ-ישראל
חבורת קציני צי יהודים מארץ ישראל בתמונה קבוצתית. אלכסנדריה 1943. סלו רינגר יושב בצד שמאל.

התחברות חברים