Matches for color #CCCC99

ילד בירושלים בשנת 1952
395
0
0
ילד בירושלים בשנת 1952
תמונה שלי בבית ברחוב שמעון בן שטח בירושלים בשנת 1952.
אלכס- שנות ה-50
386
0
0
אלכס- שנות ה-50
התמונה הזו שלי, מסוף שנות ה-50'. אלכס, בחזית הבית בנוה שאנן, חיפה, לפני יציאה לטיול המחנות העולים לגליל העליון.
בר מצוה שלי
394
0
0
בר מצוה שלי
בר מצוה שלי בשנת 1963 בירושלים
סלו רינגר
697
0
0
סלו רינגר
אבא ב"משרה מלאה" - אלכסנדריה 1945.
אימי - מרים
661
0
0
אימי - מרים
אימי - מרים בחצר ביתנו באלכסנדריה - 1945.
אריה2
394
0
0
אריה2

התחברות חברים