Matches for color #CC9999

סבא משה וסבתא רחל
582
0
0
סבא משה וסבתא רחל
סבא משה וסבתא רחל באניה בתוך סטודיו אמנם אך כעבור מספר שנים מהיום בו צולמה התמונה באופן מצחיק ביותר הם ...
קהיר,מצריים
587
0
0
קהיר,מצריים
אסתר-נולדתי בקהיר, מצרים למזל ומשה (מרקו) אלבהרי. בתמונה סבתא רחל,סבא משה ,דוד מרדכי מוגרבי ואני ...
דבר השבוע
747
0
0
דבר השבוע
שער עיתון "דבר השבוע" אפריל 1948 - בעיגול מוקפת תמונתה של פנינה - כך גיליתי, דרך העיתון שפנינה הגיעה ארצה.
מכתב הוקרה
991
0
0
מכתב הוקרה
מכתב הוקרה מאדמירלות הצי הבריטי ללויטננט סלו רינגר לרגל שחרורו ביוני 1946, על שירותו הנאמן והמסור בצי בתקופת מלחמת העולם ...
תעודת קצין של אבי - צד ב'
904
0
0
תעודת קצין של אבי - צד ב'
תעודת קצין של אבי - לויטננט סלו רינגר - אוגוסט 1942.
תעודת קצין של אבי - צד א'
622
0
0
תעודת קצין של אבי - צד א'
תעודת קצין ימי של לויטננט סלו רינגר - אוגוסט 1942
אמא
560
0
0
אמא
אמא חנה מנדל נולדה בירושלים בשנת 1928 הוריה יוחנן ומרגלית בן-אמוץ,אחיותיה רחל חסון ויהודית כהן.

התחברות חברים