Matches for color #CC9966

הגדת פסח
124
0
0
הגדת פסח "שערי גאולה"
הגדת פסח "שערי גאולה" מקרקוב, פולין 1896, שניתנה ע"י סבי לאבי עם עלייתו ארצה ומאבי עברה אליי ועימה אנו ...
תעודת קצין של אבי - צד ב'
181
0
0
תעודת קצין של אבי - צד ב'
תעודת קצין של אבי - לויטננט סלו רינגר - אוגוסט 1942.
תעודת קצין של אבי - צד א'
117
0
0
תעודת קצין של אבי - צד א'
תעודת קצין ימי של לויטננט סלו רינגר - אוגוסט 1942
כתבה מעיתון
174
0
0
כתבה מעיתון
 הסיפור מאחורי הכתבה ...
תד
161
0
0
תד"ל
התד"ל שלי ששרת אותי מאז ימי תנועת הנוער בשנות ה-50, דרך הצבא בשנות ה-60, ...

התחברות חברים