Matches for color #CC9966

הגדת פסח
326
0
0
הגדת פסח "שערי גאולה"
הגדת פסח "שערי גאולה" מקרקוב, פולין 1896, שניתנה ע"י סבי לאבי עם עלייתו ארצה ומאבי עברה אליי ועימה אנו ...
תעודת קצין של אבי - צד ב'
518
0
0
תעודת קצין של אבי - צד ב'
תעודת קצין של אבי - לויטננט סלו רינגר - אוגוסט 1942.
תעודת קצין של אבי - צד א'
370
0
0
תעודת קצין של אבי - צד א'
תעודת קצין ימי של לויטננט סלו רינגר - אוגוסט 1942
כתבה מעיתון
578
0
0
כתבה מעיתון
 הסיפור מאחורי הכתבה ...
תד
442
0
0
תד"ל
התד"ל שלי ששרת אותי מאז ימי תנועת הנוער בשנות ה-50, דרך הצבא בשנות ה-60, ...

התחברות חברים