Matches for color #99CC99

כרטיס רכבת אלכסנדריה-חיפה, 1945
635
0
0
כרטיס רכבת אלכסנדריה-חיפה, 1945
כרטיס רכבת שקיבלתי מאספן כרטיסים, איציק קראוזה, שאמנם משקף נסיעה בכיוון ההפוך אך כשהרכבת חזרה לחיפה היא אספה אותי ואת ...
תעודת הוקרה
313
0
0
תעודת הוקרה
כתוב בתעודה: זאת לתעודה ואישור                כי האיש <המעמד> צבי שטינמן (אבני) ...
אריה2
342
0
0
אריה2
מצלמה
386
0
0
מצלמה

התחברות חברים