Matches for color #999999

בר מצוה שלי
127
0
0
בר מצוה שלי
בר מצוה שלי בשנת 1963 בירושלים
אני,מטפלת בויצו
107
0
0
אני,מטפלת בויצו
תמונה זו נוספה ואמנם אינה קשורה ישירות לתקופת העליה...אך מול תמונתי עם המטפלת נראה לי די מעניין שמצאתי ...

התחברות חברים