Matches for color #999999

תעודת הוקרה
116
0
0
תעודת הוקרה
כתוב בתעודה: זאת לתעודה ואישור                כי האיש <המעמד> צבי שטינמן (אבני) ...
האוהל במעברת בת-ים
107
0
0
האוהל במעברת בת-ים
האוהל במעברה היה בית ומחסה אך יותר מהכל סימל את תקופת המעברות בבת ים לשם הועברנו עם עלייתנו לארץ אחרי ...
משה התינוק
116
0
0
משה התינוק
משה התינוק בן שנה וחצי{1951}בירושלים.

התחברות חברים