Matches for color #999999

קידושין
119
0
0
קידושין
הקידושין של החתונה שלנו - יצחק ופנינה ע"י הרב גורן בבית החייל בחיפה
דבר השבוע
144
0
0
דבר השבוע
שער עיתון "דבר השבוע" אפריל 1948 - בעיגול מוקפת תמונתה של פנינה - כך גיליתי, דרך העיתון שפנינה הגיעה ארצה.

התחברות חברים