Matches for color #996699

חייל צעיר על הטנק במלחמה
322
0
0
חייל צעיר על הטנק במלחמה
זוהי תמונה של בעלי אשר על הטנק במלחמת יום כיפור. אשר ז"ל שירת בחיל חימוש ובמהלך המלחמה התפקיד העיקרי ...

התחברות חברים