Matches for color #666666

אבי - חייים יעקב הי
129
0
0
אבי - חייים יעקב הי"ד
אביו של יצחק קרן- חיים יעקב הי"ד שנספה בשואה.
יצחק קרן בגיל שנה
118
0
0
יצחק קרן בגיל שנה
תמונת ילדות של יצחק קרן- בגיל שנה.
קידושין
133
0
0
קידושין
הקידושין של החתונה שלנו - יצחק ופנינה ע"י הרב גורן בבית החייל בחיפה
קהיר,מצריים
133
0
0
קהיר,מצריים
אסתר-נולדתי בקהיר, מצרים למזל ומשה (מרקו) אלבהרי. בתמונה סבתא רחל,סבא משה ,דוד מרדכי מוגרבי ואני ...

התחברות חברים