Matches for color #666633

יוסף מנדל ז
419
0
0
יוסף מנדל ז"ל
תמונה של אבי יוסף מנדל ז"ל בצעירותו בשנת 1940.
סיפון
353
0
0
סיפון
בקבוק זכוכית סגור המכיל מי סודה היוצאים באמצעות לחיצה על ידית ההתזה בתום השימוש בו היו מחזירים את ...
כל המשפחה
365
0
0
כל המשפחה
כל משפחת מנדל בשנת 1954.

התחברות חברים