Matches for color #333333

חיים אבני
120
0
0
חיים אבני
חיים אבני נולד בישראל ב- 01/09/1932 לירחמיאל ובתיה אבני ז"ל....
הצבא הבריטי
119
0
0
הצבא הבריטי
זוהי קבצה של ישראלים שהתגייסו לצבא הבריט בשנת 1943. תפקידם היה לבנות את בתי הזקוק באבדאן אבאירן. האיש עם הזקן ...

התחברות חברים