Matches for color #333333

כרטיס שנה טובה
112
0
0
כרטיס שנה טובה
כרטיס שנה טובה מאוייר ומעוטר בזהבים .כרטיסי השנה הטובה היו נמכרים בדוכנים ובחניוית לקראת השנה החדשה .מרבית האנשים היו רוכשים ...
מכתב הוקרה
151
0
0
מכתב הוקרה
מכתב הוקרה מאדמירלות הצי הבריטי ללויטננט סלו רינגר לרגל שחרורו ביוני 1946, על שירותו הנאמן והמסור בצי בתקופת מלחמת העולם ...
כרטיס רכבת אלכסנדריה-חיפה, 1945
189
0
0
כרטיס רכבת אלכסנדריה-חיפה, 1945
כרטיס רכבת שקיבלתי מאספן כרטיסים, איציק קראוזה, שאמנם משקף נסיעה בכיוון ההפוך אך כשהרכבת חזרה לחיפה היא אספה אותי ואת ...
תעודת יציאה
97
0
0
תעודת יציאה
תעודת יציאה ממחנה קפריסין - תעודת רמטכ"ל שקיבלתי למעבר חופשי בין המחנות ולפיקוד.
פורים 1954
124
0
0
פורים 1954
אני ואמא חנה בפורים 1954 בגן אשכולי בירושלים.
כל המשפחה
116
0
0
כל המשפחה
כל משפחת מנדל בשנת 1954.
חתונה במצרים
106
0
0
חתונה במצרים
זו היא התמונה היחידה שיש לי מחתונתם של אימי ואבי. הם התחתנו במצרים וכשהייתי בת חצי שנה הם התגרשו. מאז ...
תמונת ילדות שלי
100
0
0
תמונת ילדות שלי
תמונה ילדות שלי כבר מאז הייתי חובב חתולים.

התחברות חברים