שנות ה-40

קהיר,מצריים
256
0
0
יוסף מנדל ז
294
0
0
מיכל ודני אמיר
338
0
0
שורי- חלוצה
387
0
0
ההורים שלי- יעקב ורחל קלר
481
0
0
הגדת פסח
259
0
0
דוד השמש המתקדם
442
0
0
כד החלב
423
0
0
תמונת ילדות שלי
270
0
0
סלו רינגר בצילום ללוח שנה
276
0
0

התחברות חברים