שנות ה-50

דף מספר הזכרונות
258
0
0
מכונת כתיבה
260
0
0
מצלמה
289
0
0
מימיה עתיקה
308
0
0
קומקום
287
0
0
פתיליה
265
0
0
ילקוט בית ספר
266
0
0
תד
358
0
0
פליט
308
0
0
קופת חסכון-דן חסכן
244
0
0

התחברות חברים