שנות ה-40

מכתב הוקרה
402
0
0
כרטיס רכבת אלכסנדריה-חיפה, 1945
472
0
0
תעודת זהות
262
0
0
דבר השבוע
318
0
0
תעודת יציאה
245
0
0
תעודת הוקרה-אצ
252
0
0
תעודת הוקרה-אצ
279
0
0
הרצליה-בשירות1
247
0
0
יהושע ואילנה
288
0
0
מלכה כרמלי-שבי
350
0
0

התחברות חברים