קופת קק"ל- הקרן הקיימת לישראל-

קופה שחולקה ע"י ארגון הקרן הקיימת לישראל בבתי הישוב בארץ לשם איסוף כספים לרכישת הקרקע בארץ והכשרתה להתיישבות יהודית.הארגון היה מגיע מידי פעם לבתים ואוסף את הכסף שנצבר. כמעט בכל בית היתה קופה כזו.הקופה היתה עשויה מתכת עם ציור התווי של מפת הארץ.