יִקוֹב הַדִּין אֶת הָהָר-

ימצה את הדין עד תומו.

על השופט לעשות דין צדק בלא משוא פנים.לעיתים כדי להגיע לצדק יש להחמיר בדין.