לפני 97 שנה ב- 1918 טבריה וחיפה נכבשות ע"י הבריטים. התמוטטות החזית התורכית  בארץ ישראל.

לפני 60 שנה ב- 1955 נפט מתגלה בישראל בקידוח חלץ.

לפני 54 שנה ב- 1961 נפתחת בירושלים תחרות הנבל הבינלאומית ע"ש פבלו קזאלס.

לפני 46 שנה ב- 1969 מטרת שוויץ עוצרת את המהנדס אלפרד פראוקנכט כחשוד בהעברת מידע על תוכניות בניית מטוס "המיראז" הצרפתי לישראל.

התחברות חברים

Go to top